என்னைப் பற்றி...

My photo
சுகவாசி. உலகின் அனைத்தையும் ரசித்துவிட வேண்டும் என்ற பேராசைக்காரன். ரசிக்கத் தானே சார், உலகம்.

Saturday, October 30, 2010

பாயும் புலி, இது பாலி புலி


கடந்த 60 ஆண்டுகளில் மூன்று புலி வகைகள் இந்த பூமியில் இருந்து மறைந்து விட்டன. அவற்றில் முக்கியமானது பாலி புலிகள். இந்த வகை புலிகள் இந்தோனேசியாவின் பாலித் தீவில் மட்டும் காணப்பட்டதால் இவற்றிற்கு பாலி புலிகள் என்றே பெயர் வந்துவிட்டது.

புலி இனத்திலேயே கடைக்குட்டி நமது பாலிதான். அதாவது பார்ப்பதற்கு மற்ற புலிகளை விட சிறியதாக இருக்கும். ஒரு ஆண் பாலி புலி சராசரியாக 90–100 கிலோ எடையும், பெண் புலி 65-80 கிலோ எடையும் இருக்கும். பாலி புலிகளை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் மற்றொரு அம்சம், இவற்றின் உடலில் மற்ற புலிகளைக் காட்டிலும் கோடுகள் குறைவாக இருக்கும். சில புலிகளின் உடலில் கோடுகளுக்கு இடையில் கரும்புள்ளிகளும் காணப்படும்.

நம்மூர் ஆட்களைப் போலவே பாலி மக்களுக்கும் புலி நகம் கோர்த்த டாலர், புலிப் பல் போன்றவற்றின் மீது எப்போதும் ஒரு கண் உண்டு. அதீத சக்திகள் கிடைக்கும் என்பது போன்ற மூடநம்பிக்கைகள் காரணமாகவும், கௌரவச் சின்னமாக கருதியும் புலியின் உறுப்புகளை அவர்கள் விரும்பி அணிந்தனர்.

பாலி மக்களின் இந்த மோகம் தான் பாலி புலிகளுக்கு எமனாக அமைந்துவிட்டது. நகைகளுக்காகவும், தோலுக்காகவும் மனிதர்கள் தொடர்ந்து வேட்டையாடியதில் சின்னஞ் சிறிய தீவில் இருந்த ஒட்டுமொத்த பாலி புலிகளும் பரலோகம் போய் சேர்ந்துவிட்டன. கடைசி பாலி புலி 1937ஆம் ஆண்டு கொல்லப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment